நிகழ்ச்சிகள்

    வருடாந்த நிகழ்ச்சிகள்

  • இரத்த தான முகாம்
  • ஹஜ் பெரு நாள் தினங்களில் கூட்டுக் குர்பானி திட்டம்
  • நோன்புப் பெரு நாள் தினங்களில் கூட்டு ஃபித்ரா திட்டம்
  • சமூக விளிப்புணர்வு பொதுக் கூட்டம் (வருடத்திற்கு இரண்டு முறைகள்)
  • இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்  (வருடத்திற்கு இரண்டு முறைகள்) விரைவில்
     மாதாந்த நிகழ்ச்சிகள்
  • விஷேட மார்க்க சொற் பொழிவு & கேள்விபதில் நிகழ்ச்சி
  • மாதத்திற்கு இரண்டு தெருமுனைப் பிரச்சாரங்கள்,,,       விரைவில்.........
    வாராந்த நிகழ்ச்சிகள் 
  • ஜும்ஆ (வெள்ளி மதியம் 12.25)
  • ஞாயிறு தோரும் அஸர் தொழுகையின் பின் பெண்கள் வகுப்பு
  •  ஞாயிறு தோரும் மஃரிப் தொழுகையின் பின் மாணவர் நிகழ்ச்சி

Read more...

  © SLTJ Chilaw Branch Was Created and Maintained by M.S.M.S (DISc) 2011

Back to TOP