தொடர்புகளுக்கு

ஜமாஅத் குறித்த தெளிவுகளுக்கு
M.R.M. பவ்சாத்               0772960926
M.J.M.S. சதாத்            0773073237

ஜமாஅத்திற்கு சந்தாக்கள்,உதவிகள் வழங்க
S.A. சிராஜுன் முனீர்          0777558159
A.R.A. மஜீத்                              0773402941

தஃவா ஆலோசனைகளுக்கு
M.T.M. பர்ஸான்      0779481767
S.H.R. ரஸ்மி              0773580844

இணையத் தளம் குறித்த புகார்களுக்கு
M.S.M. ஸப்வான்    0776690899

Read more...

  © SLTJ Chilaw Branch Was Created and Maintained by M.S.M.S (DISc) 2011

Back to TOP